Topografie

Capture21) Ridicări topografice pentru amplasamente construcții civile
2) Ridicări topografice pentru amplasamente construcții industriale
3) Ridicări topografice pentru drumuri (inclusiv profiluri transversale, profiluri longitudinale, curbe de nivel): drumuri de interes local: drumuri comunale, drumuri vicinale (străzi)
4) Ridicări topografice pentru căi ferate:
a ) căi ferate de interes local;
b ) căi ferate secundare;
c) căi ferate principale;
d) căi ferate magistrale.
5 ) Ridicări topografice pentru poduri, pasaje, viaducte
6) Ridicări topografice pentru cariere (inclusiv curbe de nivel și calcul de volume)
7) Ridicări topografice pentru balastiere (inclusiv curbe de nivel și calcul de volume)
8) Ridicări topohidrografice pentru canale, balți, lacuri, baraje, pârâuri, râuri, fluvii
9) Ridicări topografice pentru orice tip de rețele edilitare
10) Trasări pentru toate tipurile de obiective enumerate la punctele 1,…,9
11) Urmarirea deplasărilor orizontale și verticale pentru construcții civile și industriale
12) Consultanță tehnică de specialitate