Cadastru

Capture1) Puneri în posesie în vederea obținerii Titlurilor de proprietate pentru terenuri agricole și forestiere
2) Intabulări terenuri agricole și forestiere (Titluri de proprietate)
3) Intabulări construcții civile și industriale
4) Dezmembrări (dezlipiri) terenuri, parcelări zone locuințe, logistică, depozitare, comerț, industrie 5
) Unificări (alipiri) terenuri
6) Apartamentări și subapartamentări imobile/construcții
7) Scoaterea terenurilor din circuitul agricol cu caracter temporar sau definitiv
8) Schimbări de categorie de folosință a terenurilor (exemplu: din pășune în arabil)
9) Identificări numere cadastrale si topografice pe plan și în teren
10) Substituiri de numere topografice cu numere cadastrale
11) Consultanță tehnică de specialitate